Reglament del Torneig

 1. Es jugaran partits de quatre parts de 15 minuts cadascuna.
 2. Es concediran 3 punts per victòria, un per empat y zero per derrota.
 3. En cas de produir‐se un empat a punts, la classificació es determinarà:
  1. Guanyador dels partits jugats entre els equips empatats.
  2. Diferència de gols
  3. Equip que hagi marcat un major nombre de gols
  4. Penalty shoot‐outs
  5. El Comitè Organitzador resoldrà els dubtes que puguin sorgir. Les seves resolucions seran inapel∙lables.